Předat rodinný podnik

Počátkem 90. let vznikly v tehdejším Československu první rodinné firmy, kterým se přes chybějící zkušenosti podařilo vybudovat úspěšné a prosperující podniky. Některé z nich nyní čelí anebo budou čelit v našich končinách poměrně nezvyklé situaci – mezigeneračnímu předání firmy.